PERSONLIG TRENER

Jan Myhre pt, Vestby, Viken (Akershus), Norge

 

Ordet innhold er dekkende for tjenestene. Betyr at kunnskap anses like viktig som selve treningen, etter en logisk antagelse om at det er veien til selvstyring.


Det er din indre motivasjon som bestemmer resultatet av treningsarbeidet, og om treningen din blir til noe som varer. Bak ligger tanke om hjelp til selvhjelp.


Helt konkret betyr dette at jeg baker inn avgrenset kunnskap i treningstimen. Det er ikke greit kun med hva og hvordan. Hvorfor er faktisk ganske sentralt. Kortsiktig tenkning er ikke farbar vei. Dette betyr selvsagt ikke at du ikke kan kreve gode resultater raskt. Nybegynner spesielt har vanligvis god fremgang.

Det som menes her er noen fornuftige pilarer som ruster kropp og sinn for det mer langsiktige. Vi skal bygge kropp er tanken, ikke bryte den totalt ned.


Har du allerede noen av pilarene, eller grunnmuren om du vil, kan du velge deg ut rammeverket for en aktiv eller meget aktiv mosjonist respektive. Har du dem ikke, velg lite aktiv mosjonist. For ja, Jan Myhre pt bruker et planverk for ulik treningsstatus som utgangspunkt. Deretter justerer vi etter behov.


Ambisjonen er det lystbetonte. Stikkordet er variasjon. Jan Myhre pt anerkjenner prinsippet om variasjon som grunnlag for et bedre resultat totalt sett.


Kropp og sinn adapterer seg til trening. Vel og bra. Etter hvert vet kroppen hva som kommer. Hver gang. Akkurat det er mindre bra. Gi kroppen variert stimuli helt fra start. Jo bedre trent du blir desto viktigere blir det. Det er grenser for hvor mye variasjon som er praktisk mulig og/eller hensiktsmessig, men du vil straks oppdage variasjonen i dette planverket. I tillegg ivaretar det riktig progresjon, og den spesifiteten du er ute etter i hvert enkelt tilfelle.


I tillegg menes belastningsvariasjon. Altfor mange tror at trening med full intensitet hver eneste treningstime gjennom uka er det som skal til. Vi skal trampe varsomt her i forhold til etablering av fasiter, for det skal alltid tenkes "i forhold til hva", men uansett hva vi trener for er det igjen lurt at vi tar innover oss at vi i et lengre perspektiv skal bygge kroppen, og ikke bryte den ned. Rammeverk tar hensyn til det, med varierte utvalg og ulik intensitet.


Trening smerter! Etterhvert blir det bedre. Gjennom bruk av en PT slipper vi kanskje de verste fellene, langtidsskadene, dalende motivasjon, full stans.


Sist men ikke minst inviterer jeg til trygghet. Farvel til frykt. Senk skuldrene, kom som du er, i full forvissning om at du faktisk er god nok og strekker til. Videre nevner jeg gjerne noe av det mest selvsagte av alt, nemlig det at kropper er noe som kommer i alle slags fasonger, det gjelder trente som utrente.