PERSONLIG TRENER

Jan Myhre pt - Vestby, Akershus, Norge

 

Jan Myhre pt er freelancer, og kan i tillegg ta oppdrag for bedrift der denne stiller lokaler og treningstilbud tilgjengelig for sine ansatte.


Det jobbes kun med 1 bedrift om gangen, og dagen som er satt av er onsdag. Begrensningen er der for at Jan Myhre pt skal kunne levere godt jevnt over. 


Passende avtale etter bedriftens behov, og med kortere eller lengre avtaletid.


Hvordan dette arbeidet legges opp vil kunne variere litt fra bedrift til bedrift.


De ansatte i bedriften vil nyte godt av Jan Myhre pt sitt vanlige rammeverk.


Vi kommer sikkert til enighet om innhold og pris. Dere kan ta kontakt HER.


Trafikklyset nederst indikerer hvorvidt bedriftsplassen er ledig eller opptatt.