JAN MYHRE pt - personlig trener

Landsdekkende Net Coach / Lokal PT - Vestby, Viken (Akershus), Norge

Litt konkret om hva jeg kan hjelpe deg med, og hvorfor ting er av viktighet.


Tilpasse treningen til treningstilstand og ambisjon. Det er viktig at kropp og sinn forberedes for det som skal komme, og derved begynner i rett trappetrinn. Videre skyter vi ikke over tverrliggeren, der hvor ambisjonen er skudd under den. Vi beholder da sannsynligvis skadefrihet samt motivasjon.


Treningsprinsipper. Det er viktig at prinsippene om fornuftig progresjon og variasjon med flere er ivaretatt. Kroppen skal bygge mer enn den bryter ned (kompensasjon). En viss variasjon sprer dessuten belastningen. Riktig periodisering kan bli viktig for restitusjon, og for tilpasning til livssituasjon.


Teknikk. Dette er viktig for skadefrihet, ikke minst for resultatet. Trener vi faktisk det vi tror vi trener? Er det bare den hardeste treningen som gir oss resultater, eller hvordan er egentlig sammenhengen? Er det kvaliteten i det vi foretar oss som er viktigst?


Vil du ha mest styrke, men ikke mye muskler, eller vil du faktisk ha vesentlig muskelvekst i tillegg? Hva vil du i utholdenhet? Skal du delta i maraton, vil du kun ha bedret overskudd i hverdagen, eller vil du skape en kondisplattform for noe annet, for eksempel styrketreningen? Er du under rehabilitering? 


Hva slags metoder og teknikker skal du velge? Det er fordelaktig med breddetrening, men ikke for enhver pris. Hva skal du bruke det til? Hvor mye tid har du? Sist, men ikke minst; hva har du lyst til, og hva synes du er morsomt? Det blir mer morsomt med god teknikk. Om dette hersker det ingen tvil.


Generell treningskunnskap. Du skal bli selvstyrende, ikke sant? Ja, det har vi jo blitt enige om. Jeg overdrysser deg med kunnskap der du har bedt om den. Ja, faktisk, den er og blir obligatorisk i alt materiell jeg leverer fra meg. Jeg leverer deg ikke bare hva og hvordan, jeg leverer deg hvorfor. Det er en av de viktigste grunnene til at du skal velge nettopp meg som din coach. Jeg bryr meg. Fordi jeg vet at du gjennom hvorfor kan skape noe mye bedre.


Valgfrihet. Du velger selv hvor langt jeg skal hjelpe deg som Net Coach, innenfor en etablert ramme. Det spiller ingen rolle om du trener inne eller ute, hjemme, eller ved et senter. Type treningsutstyr spiller heller ingen rolle. Fire hovedemner: Styrke, muskelvekst, hverdagskondisjon, kondisjon bedre prestanda. I tillegg er bevegelighet, koordinasjon, balanse innbefattet. Avslutningsvis er vektnedgang/endret kroppsmassefordeling et viktig aspekt for noen. Som vi vet er kosthold viktig, men Jan Myhre pt vil, der du flagger dette som viktig for deg, inkorporere treningsmetoder som gir et godt bidrag.