JAN MYHRE pt - personlig trener

Landsdekkende Net Coach / Lokal PT - Vestby, Viken (Akershus), Norge

Net Coach bruker en livssyklus for samarbeidet med deg. Du kan velge hele syklusen eller deler av den. Den kan i tillegg fungere iterativt (gjentakende).

Valgene dine oppgir du under Bestill meg som Net Coach, klikker SEND, og vi er i gang.

Det som skjer der inne, er at vi avklarer dagens situasjon, og den fremtidige. Vi omtaler den delen som PT start.

Du velger deretter min grad av medvirkning i treningsopplegget (syklusen). Med andre ord, hvilke av mine tjenester du takker ja eller nei til. For noen blir det riktig med kortvarig bistand, mens andre gjerne vil loses hele veien.

Nedenfor beskrives de tjenestene syklusen inneholder i detalj. Det er oppgitt hvilke redskaper Jan Myhre pt har tilgjengelig underveis som en nettbasert PT, og det er oppgitt hva jeg leverer fra meg av endelige produkter underveis.

Bistand med treningsprogram. PT start gir grunnlag for et tenkt program. Et tenkt program fra min side er et som ikke detaljstyrer deg, men gir deg stor grad av romslighet i forhold til justering og endelig ferdigstillelse av et program som til syvende og sist blir DITT. Min leveranse til deg blir et fundament med basis i gode treningsprinsipper, som sikrer balanse mellom belastning/restitusjon, og som ikke henger seg altfor mye opp i tid og rom.

Likevel opererer programmene med 3-6 mnd. tidsramme. Det betyr at du selv kan bestemme takten av de parameterne for progresjon programmet har anbefalt. Vi er forskjellige vi mennesker, har ulike utgangspunkter, og arbeider i ulike tempoer. Programmene inneholder tre (3) perioder. De viser deg blant annet anbefalt progresjon fra periode til periode og innenfor hver periode.  Jeg limer deg ikke fast til spesielle ukedager heller, i stedet for ukedag bruker jeg benevnelsene dag 1, dag 2, dag 3, slik at du oppfatter det som et fleksibelt opplegg.

Jeg er ganske konkret, samtidig er jeg romslig. Resultatet er et program i form av PDF. Det vil kunne tilkomme noen visuelle beskrivelser fra ExorLive der disse blir hensiktsmessige for typen trening valgt. Det er sagt at et bilde sier mer enn tusen ord. Et bilde gir likevel ikke fullverdighet. Noen ord skal komme i tillegg, om enn ikke tusen. Tenk litt over det der. Produktet jeg gir deg skal nemlig bli kunnskapsberikende.

Jan Myhre pt sin arbeidsmengde her er 8 timer +/-.

Bistand underveis. Med denne tjenesten kan jeg  hjelpe deg underveis. Det skjer da typisk via e-post, telefon eller facebook-chat. Det er jo alltids noe som trenger svar eller oppklaring. Jeg kan for eksempel bidra med mindre egenproduserte videosnutter (MP4) og bilder (JPG) underveis i treningen din som fremhever visse tekniske momenter.

Videre er de fleste treningsprogrammer i behov av mindre justeringer underveis. Krysser du for tjenesten bistand underveis, kan vi ta tak i programmet ditt slik det endte opp, diskutere det, komme frem til endringer som vil passe deg, der alle de treningsfaglige prinsippene blir ivaretatt. Det skjer typisk der du har testet programmet litt, kanskje maks opp mot midtveis. En evaluering og justering. Jeg anbefaler virkelig at du krysser for denne tjenesten, spesielt der du er nybegynner.

Omfanget av bistand underveis er 4 henvendelser underveis i programperioden, 3 generelle, og hvor den fjerde er evaluering/justering av programmet.  

Skype-hjelpen. I PT-sammenheng snakker vi ofte om spotting av kunden, noe som betyr at vi observerer og korrigerer kunden og/eller fysisk hjelper kunden. Som Net Coach bortfaller selvsagt det fysiske aspektet, men du har mulighet for observasjon og korreksjon gjennom videosamtale i Skype. Det betyr at du kan ta med deg mobilen og bli hjulpet uansett hvor du befinner deg, krysser du for dette valget under bestilling. Skype finner du på Google Play som alle andre apper for Android. Samtalene i Skype bookes av deg senere til gitte tidspunkter, slik at vi begge er forberedt innen samtalen starter. 

Omfanget av Skype-hjelpen er 4 samtaler tilgjengelig med inntil 30 minutter pr. gang.

Veien videre. Denne gis deg automatisk. Fordi det blir helt obligatorisk for meg med en prat om hvordan veien kan bli videre etter at du er ferdig med programmet ditt. Det er opp til deg selv om du vil benytte deg av den. Den er inkludert, ergo ikke prissatt. Dine behov vil endre seg, akkurat som verden.