JAN MYHRE pt - personlig trener

Landsdekkende Net Coach / Lokal PT - Vestby, Viken (Akershus), Norge

Net Coach tilbyr deg et langsiktig rammeverk over 3 sesonger, der du velger emnene styrke, muskelvekst, hverdagskondisjon, kondisjon bedre prestanda, enkeltvis eller i kombinasjon. Vektnedgang/endring av kroppmassefordeling kan komme i fokus, slik at noe kostholdsveiledning og riktig tilpasset trening for dette kan bli aktuelt. Imidlertid bestilles og betales kun 1 sesong pr. gang.

Kortvarige planer blir sjelden noe fullverdig. For at vi skal ha reell utvikling, trenger vi gjerne flere typer av progresjon, og jeg mener at vi skal gi oss selv mulighet for denne progresjonen gjennom utnyttelse av lengre tidshorisont.

Utvikling av menneskekroppen tar nemlig tid. Mye lengre tid enn noen uker. Gi deg selv en mulighet for reell utvikling. Vi viser kroppen respekt der den er forberedt for hver utviklingsperiode. Det er dessuten skadeforebyggende.

Det blir viktig å holde deg lenge nok på ett sted, innen du begir deg til neste.


Bistand med treningsprogram. PT start gir grunnlag for en treningsplan. En tenkt plan fra min side er en som ikke detaljstyrer deg, men gir deg stor grad av romslighet i forhold til justering og endelig ferdigstillelse av en plan som til syvende og sist blir DIN. Min leveranse blir et fundament med basis i gode treningsprinsipper, og som ikke minst sikrer en balanse mellom belastning og restitusjon.

I tillegg til planen vil det kunne komme til visuelle beskrivelser fra ExorLive (styrketrening/muskelvekst) der disse blir hensiktsmessige for typen trening valgt. Det er sagt at et bilde sier mer enn tusen ord. Et bilde gir likevel ikke fullverdighet. Noen ord skal komme i tillegg, om enn ikke tusen. Tenk litt over det der. Produktet jeg gir deg er kunnskapsberikende. Du har allerede betalt for en fri og ubegrenset justering og veiledning under hele perioden du bestiller. Ingen ekstra kostnader.

Vil ikke dette bli et ganske omfattende rammeverk? Har du tid til dette som PT? Vil det ikke bli uforholdsmessig dyrt for kunden? Rammeverket blir klart mer omfattende, likevel en blanding av grovt og detaljert. Detaljert nok, samtidig oversiktlig. Du skal vite HVORFOR, ikke bare HVA. Svaret med hensyn til tid er: Jeg tar meg tid. Det kostnadsmessige aspektet ved bruk av en PT kan diskuteres i det lange og breie. Her gis du et rammeverk for Nkr. 7.000,- pr. sesong, inklusive fri PT-bruk (Nett-PT). Etter sesong 1, velger du om du vil videre med sesong 2, henholdsvis 3. Du betaler kun for 1 sesong av gangen. Det brukes dager og uker i utarbeidelsen av din plan, slik blir den til gjennom en iterativ (gjentakende) tankegang, en prosess, hvor vi to er i dialog ved ytterligere behov.

Typen trening kan godt endre seg noe gjennom sesongene. For eksempel, dersom du velger trening for muskelvekst i sesong 1, er det selvsagt naturlig at du fortsetter med det i sesong 2 og 3, men ikke for enhver pris. Mer vanlig vil det kanskje bli med en utvidelse, for eksempel utholdenhet. Da vil planen for de senere sesongene inneholde nye elementer for muskelveksttreningen, mens du i tillegg gis en startplan for utholdenheten, det blir jo nytt for deg.

De initierende valgene dine oppgir du under Bestill meg som Net Coach, klikker SEND, og vi er i gang. Det som skjer der inne, er at vi avklarer dagens situasjon, og din fremtidige. Vi omtaler det som PT start. Din og min PT start. Dialogene deretter skjer over nett, eller over telefon der det er passende.