JAN MYHRE pt - personlig trener

Landsdekkende Net Coach / Lokal PT - Vestby, Viken (Akershus), Norge

Lokal PT (kun for Vestby og omegn) der du/dere selv bestemmer hva du/dere vil trene, har fast pris pr. gang, kr. 400,- pr. person. Gjelder 1-1 eller 1-2 trening, og for en varighet av ca. 1 time. Setter av nok tid.


De to andre fastlagte tilbudene for lokal PT-trening i Vestby prises:

Forsvar og Bevegelse: Kr. 1.500,- (5 samlinger over 3 uker). Denne tjenesten er tilgjengelig om sommeren, og trenes ved Vestby Arena.

TEMAgangen: Kr. 250,- pr. TEMAtur. Denne tjenesten er tilgjengelig om vinteren, virker med utgangspunkt/tilbakekomst Vestby sentrum.


Net Coach.


Uavhengig av om du velger styrke, muskelvekst, kondisjon hverdag, kondisjon prestanda, vektnedgang/massefordeling, eller kombinasjon, er prisene for Net Coach like for henholdsvis sesong:


Sesong 1, planverk, fri nett-PT-bruk 52 uker, Nkr. 7.000,-.

Sesong 2, planverk, fri nett-PT-bruk 52 uker, Nkr. 7.000,-.

Sesong 3, planverk, fri nett-PT-bruk 52 uker, Nkr. 7.000,-.


Om du bare velger deg ut 1 sesong, eller blir med videre, er helt opp til deg selv. Ingen binding. Du betaler bare for 1 sesong av gangen, og det betales i forbindelse med oppstart av tjenesten.


Landsdekkende Net Coach


Lokal PT (kun Vestby/omegn)