PERSONLIG TRENER

Jan Myhre pt, Vestby, Viken (Akershus), Norge

 

Innledende avklaring av deg som kunde skjer her inne under bestilling. Det danner grunnlag for hvilket planverk som velges og justeres for dine behov.


Vi ender opp med et 8-ukers program for henholdsvis utholdenhet, styrke, eller begge. Hvordan det ser ut avhenger av valgt trinn og form for trening
du har valgt. Du velger trinnet/treningsstatusen som beskriver deg i nuet.


Under PT-time nummer 1 samarbeider vi ferdig planen til akseptert av deg, og vi starter treningen umiddelbart. Eventuelle opplysninger av mer sensitiv art tas kun opp i samtale, ikke her. Hvis du vil snakke med meg over telefon forut for bestilling, er du velkommen til det, men formularet fylles alltid ut.


Uavhengig av trinn og antall dager, vil PT gjennom programmet ha time med deg 1 gang i uka, det som for deg og ditt program blir dag nummer 1. Det er den dagen det kommer noe nytt, det du skal arbeide med den samme uka. Noe nytt blir du nemlig introdusert til hver eneste uke! Nettopp, variasjon.


Bestillingen er klar og du mottar en bekreftelse med aktuell informasjon og en faktura pr. e-post. Jan Myhre pt setter straks i gang med forberedelsene.


Programmene for utholdenhet over 8 uker gir deg blant annet en ny intervallmetode hver uke, og planverket for styrke inneholder hele 8 programmer. Dette er gjort for bredde og variasjon. Det forklares i tillegg hvorfor. Slik kan du for fremtiden plukke ut de metodene som passer deg best og som gir de effektene du trener for. Programmene for styrke inneholder Jan Myhre pt sin periodeplan. I tillegg suppleres det med visuelle oversikter fra ExorLive.


I kombinasjon med utholdenhets kortintervall i alle de tre mosjonist trinnene er det i tillegg lagt inn litt stasjonsarbeid. Det kalles gjerne sirkeltrening. All trening trener i tillegg koordinasjon. Det kan forekomme av vi trener koordinasjon litt spesielt (balanse, rytme, dynamikk), alt ettersom, ved behov.


Lite aktiv mosjonist (2-3 ganger pr. uke): Utgangspunkt nybegynner. Vil bli trygg og trent for trening. Undervist i gode treningsprinsipper. Skape et godt grunnlag. Litt roligere i gang i dette trinnet. Kroppen er ikke adaptert til trening, og denne adaptasjonen tar typisk litt lengre tid rent psykologisk enn fysisk. I tillegg utvikles omkringliggende strukturer til muskulaturen tregere enn selve muskelen, noe det skal tas hensyn til i styrke. I utholdenhet vil vi under dette trinnet skaffe oss til veie en viss grad av effekt i hjerte, kretslop og muskulatur, til et bedret oksygenopptak (aerob kapasitet). Andre gunstige effekter av denne treningen er redusert blodtrykk, forbedret evne til fettforbrenning, og bedring i det gunstige HDL-kolesterolet. Det er lite som skal til. Vi jobber med intervallprinsipper i dette trinnet, alle uker, men intensitet er lavere enn det vi bruker i trinn aktiv/meget aktiv mosjonist. 


Aktiv mosjonist (3-4 ganger pr. uke): Du mosjonerer jevnlig, eller du mener du har grunnlag for dette trinnet. Veiledning/inspirasjon/prinsipper. Ett steg opp fra lite aktiv mosjonist i intensitet og varighet. Noe tyngre i styrke med blant annet ekstra sett og tyngre utstyr. I utholdenhet er intensiteten i deler av programmet slik at den sentrale faktoren slagvolum inklusive hvile- og suboptimal puls forbedres, dette i tillegg til de perifere faktorene nevnt for lite aktive mosjonist ovenfor. HFmaks test (maks hjertefrekvens) dersom du vil ha dette. Det er fra dette trinnet at for eksempel kortintervallet har en intensitet forenlig med HIIT (High Intensity Interval Training), for de som velger bruke dette begrepet.


Meget aktiv mosjonist (4-5 ganger pr. uke): Du mosjonerer utstrakt. Veiledning/inspirasjon/prinsipper. Ett steg opp igjen fra agendaen til aktiv mosjonist. Ganske krevende. Igjen noe tyngre i styrke, der du blant annet blir introdusert til et par spesialmetoder. I utholdenhet gjelder samme som for aktiv mosjonist i all hovedsak. Dersom kun styrke legges her opp til splitt-program, noe som betyr at vi fordeler treningen av muskelgruppene. Dersom kombinasjon styrke/utholdenhet vil dette kunne variere noe.


Du kan selvsagt og etterhvert bevege deg opp i trinnene. Det anbefales likevel at du oppholder deg i ditt valgte trinn en god del lengre enn de 8 ukene vi trener sammen. 8 uker er bare 8 uker.


Du skal gis mulighet til utvikling i ditt eget tempo. 8 uker er kort tid, jeg vil mene for de aller fleste. Ikke la deg lure av populistiske og etter mitt syn noe fordummende artikler i massemedia under overskriftene "ferdig trent over 5 minutter" eller "veltrent etter 7 uker". Slike overskrifter har muligens en motiverende hensikt, men mangler som regel gode definisjoner av hva "ferdig" og "veltrent" egentlig skal bety. De kan i tillegg oppfattes som om de er preget av et manglende helhetssyn. Jobb med programmet ditt, litt frem og tilbake, ta bort og legg til, la kropp og sinn bli vant. Et 8 ukers program som her skal ikke bringe noe til "ferdig", hva vi enn velger legge i ordet. Det skal gi deg kunnskap, et treningsgrunnlag, en ballast for din videre egentrening.


Trafikklyset nederst indikerer om det er ledig plass eller ikke.


Priser PT 8 uker med program for utholdenhet, styrke eller begge:


Singel: kr. 4.000,- (kr. 500,- pr. time).

Duo: kr. 3.000,- pr. person (kr. 375,- pr. time pr. person).


Faktura kan deles i to hvis du/dere vil, med forfall start og midten av 8-ukersperioden (dette oppgis i bestillingsformularet). Samlefaktura til bestiller.


(Det anbefales i duo at dere er noenlunde homogene/like i treningsstatus, slik at dere utsettes for omtrent den samme belastningen under treningen).


Bestilling