JAN MYHRE pt - personlig trener

PT Treningsdokumentet I og II og lokal PT for Vestby Viken (Akershus) Norge

PT Treningsdokumentet II er det i hovedsak du som jobber frem, ja, du som allerede har deltatt i PT Treningsdokumentet I. Dette er et absolutt krav.


Styrke og/eller muskelvekst.


Du skaffet deg grunnlaget for utarbeidelse av en treningsplan, gjennom PT Treningsdokumentet I, og her, i PT Treningsdokumentet II, lager du den.


Igjen, hvis du vil ha en plan. Ingen tvinger deg.


Det du bestiller her, er min evaluering av din plan. Det skjer over nettet, i all hovedsak. Jeg tilbakemelder hva som ser bra ut, og hva som kan endres.


Du bestemmer selv det endelige resultatet.


Verre var det ikke.


Pris: Kr. 500,- pr. evaluering av plan (dere er 1 eller 2 med hver deres).


Skjemaet nedenfor er for melding av interesse. Eventuell bindende avtale tar vi senere. I den forbindelse informerer jeg om at lov om opplysningsplikt og angrerett av 2014 vil gjelde etter den bindende avtalen. Det betyr at du da har forpliktet deg betaling av valgt tjeneste til prisen oppgitt. Imidlertid vil du likevel ha 14 dagers angrerett fra bestillings/avtaledato. Merk at angreretten bortfaller dersom du egenhendig har bedt Jan Myhre pt om en tidligere oppstart enn de normalt 14 dagene, og selvsagt der tjenesten allerede er ferdig levert. Din fulle trygghet for at ingen binding skjer inntil den faktisk skjer.

Takk for interessen. Kommer tilbake til deg.
Oops. An error occurred.
Click here to try again.