PERSONLIG TRENER

Jan Myhre pt - Vestby, Akershus, Norge

 

PT tilgjengelighet. 


PT 8 uker: Mandag eller tirsdag
(en av disse to dagene blir DIN faste PT-dag hver uke i 8 ukers perioden).

PT enkelttime: Onsdag, sondag.

Trygghetspartner: Onsdag, sondag.

Bedriftstrening: Onsdag.


Morgen/formiddag/ettermiddag/kveld alle nevnte dager.


Merk at det ligger en begrensning i hvor mange kunder Jan Myhre pt kan jobbe med samtidig, slik at det av og til kan eksistere noe ventetid. Se sider for info. Det benyttes trafikklys som viser status.

Hvor trenes det?


Hjemmetrening skjer selvsagt hjemme hos deg selv.


Friluft anbefaler natur og mykere underlag. Bor du i Vestby eller omegn kan det trenes i kystsonen hvor Jan Myhre pt har noen gode plasser for det, men du kan komme med ditt eget forslag. Trygghetspartner bruker normalt det treningsstedet du selv benytter. 


Studiotrening* kan romme utholdenhet, styrke, eller begge. Det viktige er at ditt senter tillater ekstern PT i senterets lokaler (verifiser det forut for bestilling).


Bedriftstrening skjer ute i bedriften, der denne tilbyr lokaler. Geografisk til noe utover Vestby kommune.


PT enkelttimen kan du ta inne som ute, alt etter hva som passer deg og type trening. Den kan inneholde hva som helst, og Jan Myhre pt kan bringe utstyret.

Hvor lenge varer en PT-time?


En vanlig PT-time hos Jan Myhre pt varer typisk 60 minutter. Har du valgt kombinasjon av utholdenhet og styrke vil den kunne vare i 90 minutter eller mer. Pris er den samme uansett.


I begynnelsen og avslutningen av programmene er det og normalt med lengre varighet, for forsvarlig igangsetting, planlegging, teknisk kontroll, testing, samtale og oppsummering.


Jan Myhre pt er opptatt av at det blir gjort det som kreves, ikke av tid. Tidsklemma er der for oss alle, men dette handler jo om prioritering. Hvor vil vi?


Dine treningsdager alene resten av uken vil typisk vare fra 20 - 60 minutter, da er opp/nedtrapping og pauser inkludert. Ikke galt det. Tid avhenger selvsagt av treningsplattformen planlagt for deg.