JAN MYHRE pt - personlig trener

PT Treningsdokumentet I og II og lokal PT for Vestby Viken (Akershus) Norge

Innledning (fra kursheftet).


Da jeg gjorde mitt inntog som PT hos en etablert treningskjede, opplevde jeg noe som burde gi rom for refleksjon. Jeg vil at vi tenker over dette sitatet fra en trenende: ”Endelig en PT vi kan snakke fag med. En som bryr seg. Alle de andre PT’ene her er amøber”.


En kan mene mangt og mye om det sitatet. Det virker sleivete. Sannsynligvis er det brutalt ærlig. Det forsvinner ikke bare fordi vi unnlater å omtale det. Jeg stikker ikke hodet i sanden. Ei heller forsvarer jeg PT-stand og kolleger.


Innsalg av treningstjenester er, kanskje spesielt i grisgrendte deler av landet, utfordrende. Vi er helt avhengige av tillit. I for lang tid tror jeg PT-standen kan ha gitt ris til egen bak. Kunden fortjener noe mer. Det er en ”missing link” her et sted. Kunden har betalt, og betaler fortsatt dyrt, for akkurat den.


De trenende er en uensartet gruppe. Likevel tenker jeg at de fleste ikke bare vil bli leid gjennom flest mulig PT-timer, bortimot fremmedgjort. En PT som isolert sett dytter kunden sin inn i flest mulig PT-timer, fra et litt sviktende grunnlag, har etter mitt syn feil fokus. Er det derimot gitt tyngde og kvalitet fra start, skapes indre motivasjon og selvstendighet. Treningen vil vare. Treningen blir nemlig DIN.


Kortsiktighet er enkelt. Langsiktighet det motsatte. Treningsarbeid er en maraton. For mange kunder skal det vare hele livet. Tenker PT for kortsiktig, forsvinner tilliten. Antagelsen om at vi er villige til eller har betalingsevne til, ukentlige store utlegg til trening er en utopi. Er det for overfladisk i tillegg, kommer vi ikke tilbake. En kjapp PT-time, gratis eller ei, med en like kjapp gjennomgang av metoder, 3 x 10, og dette ”bittelille” dokumentert over en kulepennskrevet lapp holder da ikke.


Ja, kunnskap må gis porsjonsvis, men det slurves med innholdet, helt fra start. Jeg veileder også andre tjenester. Der gir jeg kunden substans. Fra dag en. Kunden kommer ofte tilbake, men så langt i fra på ukentlig basis. I mellomtiden er de selvdrivende, og de kan spørre om ting. Først da kan veileder ta seg godt betalt for tjenesten. Det blir vennlig og betalingsvennlig. En håndfull kunder skal da ikke dra hele lasset alene. Jeg prioriterer kvalitet foran kvantitet. Balanserer det, men går aldri på akkord med selve prinsippet.


Dette opplegget skal forberede deg for trening. Ikke slå deg til ro med ”minimum effort” tankegang. Kunnskap blir til kompetanse, kompetanse til visdom, visdom til kreativitet. Veiledningen foregår hjemme hos deg, eller hvor som helst egentlig. Jeg bringer alle hjelpemidlene vi trenger underveis.


Kan følges opp med Treningsdokumentet II, der du selv utfører jobben, men ønsker min evaluering.


Treningsdokumentet I, som du nå leser, består av et hjernekart for hvert emne. Det bruker vi i selve gjennomgangen, og det er ditt lettleste blikkfang. Så tilkommer Jan Myhre pt sine egne illustrasjoner sammen med dybdetekst som du kan lese på om du vil. Kompendiet gjør deg bedre rustet for trening.