PERSONLIG TRENER

Jan Myhre pt, Vestby, Viken (Akershus), Norge

 

Det er dessverre et faktum at mange er urolige for sin egen sikkerhet under trening i friluft, kanskje spesielt kveldstid. Da kan du bruke PT som partner for trygghet.


Som utgangspunkt synes jeg det er ille at en skal betale for bevaring av sin egen sikkerhet, og at andre, i dette tilfelle undertegnede, skal ta betaling for det. Samtidig innretter vi oss bare etter situasjonen slik den er blitt, kanskje er det greit likevel, til en vinn-vinn-situasjon. Det er kun du som bestemmer det.


Jeg har priset dette produktet ned i forhold til vanlige PT-timer. Du kan bruke tjenesten 8 uker av gangen. Slik kan flere komme til uten altfor lang ventetid.


Trygghetspartner har i tillegg den fordelen at jeg veileder deg i det treningsmessige underveis skulle du ha behov for det, men jeg legger meg ikke opp i ditt treningsopplegg uten at du ber om det. Det utarbeides ikke noe program fra Jan Myhre pt sin side, men jeg kan dele informasjonsmateriell og/eller delprogrammer med deg ved behov. Jeg deltar i DIN trening, med ditt eget opplegg, ved din egen lokasjon. Det betyr en trenings- og sparringspartner.


En standard PT-time vil til forskjell fra tjenesten Trygghetspartner romme en helt annen forpliktelse fra Jan Myhre pt sin side i forhold til tilrettelegging av trening. Det er viktig at du er klar over det. Kjernen i Trygghetspartner er trygghet.


Trygghetspartner avholdes onsdag. Utgangspunktet for 8-klipperen er derved 1 gang pr. uke over 8 uker.


Trafikklyset nederst indikerer hvorvidt det er ledig plass eller ikke.


Pris Trygghetspartner (hvert klipp/time med varighet maks 60 minutter):


8 klipp/timer (8 uker): Kr. 2.000,- (kr. 250,- pr time).


Bestilling